Home
Historie
Prinsen
Dansgroep
Leden
Jeugdraad
Agenda
Gastenboek
Foto's
links
Downloads
Contact
Enter Admin

Reeds voor de oprichting van de Karnavalsvereniging “De Waggelerre”bestond er een rijk verenigingsleven in ’s Gravenvoeren.

Een vrij grote vereniging op cultureel gebied was de toneelvereniging “De Joyce Boys”. Uit deze vereniging is de karnavalsvereniging ontstaan. De mensen die de karnavalsvereniging hebben opgericht zijn Jef Huynen, Giliaum Born en Juf Kerfs.

We mogen de metamorfose van toneelgroep – karnavalsvereniging niet als een louter tijdsverschijnsel beschouwen.

Vastenavond werd reeds sinds mensenheugenis in Voeren gevierd. Om deze viering een vastere vorm te geven en op een Rijnlandse leest te schoeien was de aanleiding voor de oprichting van een Karnavalsvereniging.

De oprichter en eerste president weet zich te herinneren dat zulks op een vrij rustige manier is gebeurd. In die tijd was er in ’s Gravenvoeren maar een feestzaal “le drapeau belge”.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 1952 ontstonden er twee partijen, “De Piekvotte”en “De Roemele”. Door deze onenigheid moesten “De Piekvotte”de feestzaal “le drapeau belge” verlaten. Hierdoor zagen deze zich genoodzaakt hun aktiviteiten in een feesttent te organiseren.

In 1954 is begonnen met de bouw van de Kursaal, die in 1955 officieel in gebruik is genomen. In 1955 werden in deze zaal weer karnavalsbals gehouden. Het toneelleven in ’s Gravenvoeren bloeide weer op met de komst van de Kursaal, met als gevolg dat voor de tweede maal het idee voor de oprichting van een karnavalsvereniging werd geopperd. In 1957 werd dit een feit.

De raad van elf werd gevormd uit leden van de toneelvereniging en de KWB (Katholieke Werkliedenbond).De eerste en tweede prins werd in het geheim door de raad van elf gekozen. Toen Giullaume Born in 1960 in het ziekenhuis lag,bedacht hij het stemsysteem.( 5fr per stem) . Hij werd de eerste door het volk gestemde prins.

"Veertig jaar Waggelerre in 's-Gravenvoeren 1957-1997 - Het ontstaan van de Karnavalvereniging De WAGGELERRE Graove va Voere"

Copyright © 1957-2023                    KV De Waggelerre